Hotel Faber

Hotel faber opføre nyt hotel i Århus. Hotellet opføres i gule sandwichfacader med skillevægge i grå beton

Leveret: Juni 2010

Bygherre: Hotel Faber

 

Leverancen består af:

   Letbetonelementer
   Betonelementer
  Sandwichelementer 
  Søjler 
  Bjælker
  Betondæk
   Trapper
  Montage