Campus Empire, Nørrebro

Fårup Betonindustri A/S lever betonelementer og specielle butterfly søjler til Campus Empire, Nørrebro

Renovering og opbygning af de gamle bygninger skal danne rammerne om et unikt studentermiljø for Københavns Erhvervs-akademi. Målet er at få et åbent byrum, hvor livet fletter sig mellem borgere og studerende.

Området dækker det tidligere Bordings Trykkeri, Håndværkergården og i de tilstødende gårdrum mellem Empire Bio (ved Guldbergsgade) og Assistens Kirkegård (ved Meinungsgade og Nørrebrogade). Et spændende byggeri midt i det pulserende Nørrebro.

Læs og se mere om byggeriet på hjemmesiden www.empirecampus.nu 

Københavns Erhvervsakademi (KEA) lejer 13.500 m2 til kreativt og fleksibelt undervisnings- og studentermiljø. Læs mere på http://www.kea.dk/da/nyheder/nyheder/vis-nyhed/article/News/detail/nyt-kea-campus-paa-noerrebro/

 

Kunde: Myhlenberg
Bygherre: Obel-LFI Ejendomme A/S
Areal: 18.000 m2
Arkitekt: Bertelsen & Scheving

 

Leverancen består af:

   Letbetonelementer
   Betonelementer
  Sandwichelementer 
  Søjler 
  Bjælker
  Betondæk
   
  Montage