Social og sundhedskole Grenå

Fårup Betonindustri leverede i betonelementer til Social og Sundhedsskolen i Grenå

Randers Social- og sundhedskole, er et byggeri med åbenhed til omgivelserne, rummelighed i bygningens indre, rum til refleksion og fordybelse og naturligvis at skabe rammerne for et unikt, fagligt uddannelsesmiljø for studerende og ansatte.

Skolen bliver en homogen fremtidsrettet bygning i to niveauer med et ensidigt tagfald mod syd. Visuelt og tematisk fremstår skolen i en ”forskudt geometri”, hvor funktionerne på henholdsvis stue- og 1. salsniveau primært er organiseret omkring torvet/kantinen og fællesfunktionerne. Store åbninger i etageadskillelsen centralt i plangeometrien giver visuel kontaktetagerne imellem.

Kunde: Mylenberg
Bygherre: Randers Social- og sundhedskole
Areal: 2.300 m2
Arkitekt: Kjaer & Richter A/S

Leverancen består af:

   Letbetonelementer
   Betonelementer
  Sandwichelementer 
  Søjler 
  Bjælker
  Betondæk
   
  Montage