Bjælker

FBI producerer bjælkeelementer med rektangulært bjælketværsnit tilpasset til enhver opgave indenfor bolig-, kontor og erhvervsbyggeri. 

Bjælkernes geometri kan til enhver tid tilpasses til projektet og således udformes efter kundens ønske.

Bjælkerne udføres slaptarmerede og som standard i passiv miljøklasse, men kan efter aftale produceres i moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse.

Bjælkerne produceres i vandret liggende forme med 10 x 10 mm affasning, med hovedmål, bredde og højde efter opgave.

Bund og sider fremtræder således formglatte, opside ru eller glittet.

Bjælkeelementer kan efter aftale udføres med pilhøjde.