Drift og vedligehold

 

Vejledninger for drift og vedligeholdelse kan downloades nedenfor:


Letbetonelementer

Betonelementer

Sandwichelementer

Højt isolerede betonelementer (HIBE)

Trapper og altaner