Montagevejledning

 

Elementmontage er ikke mere kompliceret end mange andre opgaver inden for byggeriet, men konsekvenserne er ofte større når det går galt.

Elementmontage kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, såfremt de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i såvel projekterings-, planlægnings- og udførelsesfasen.

Derfor er der udarbejdet en branchevejledning som beskriver regler og god praksis i projekterings- og planlægningsfasen, samt konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vejledningen erstatter ikke leverandørbrugsanvisninger, instruktion af medarbejdere ol., men bør anvendes som grundlag herfor

 

Download