U-Beregninger

 

For at lette beregningen af U-værdier for sandwichelementer i beton, er der udarbejdet et beregnings program som kan hentes her. Programmet følger de regler som blev udgivet som Tillæg 3 til DS 418, ”Beregning af bygningers varmetab” og trådte i kraft 24. september 1998 med en overgangsperiode på 1 år. Ved et elements U-værdi forstås varmetabet pr. m² gennem elementet ved 1 grads temperaturforskel mellem ude- og indeluften.

 

Download programmet her