Thorsbakke

Fårup Betonindustri A/S producere, levere og montere lige nu elementer til 50 seniorboliger på Thorsbakke i Randers.

Byggeriet består af 50 almene boliger i en hestesko-formet karrébygning på Thors Bakke i hjertet af Randers. Grunden har en skrånende karakter, så der bliver udsigt fra boligerne ud over byen og ned til havnen.

Karrébygningen med et etageareal på i alt ca. 7.300 m2 opføres i 3-7 etager, og de 50 boliger etableres fra stueplan til 6. etage med et samlet boligareal på næsten 5.200 m2. Under ”huset” bygges der en P-kælder, fælles lokale og depotrum til lejerne. Over P-kælderen anlægges et unikt, "grønt" gårdrum.

 

Start montage/leverance: August 2011

Bygherre: Boligforeningen Randers bolig

Kunde: Dansk Boligbyg A/S

Arkitekt: KPF Arkitekter A/S

Rådgiver: Stokvad Kerstens

Leverancen består af:

   Letbetonelementer
   Betonelementer
  Sandwichelementer 
  Søjler 
  Bjælker
  Betondæk
  Tribuneelementer
  Montage