3 Beregninger      
     

Forsiden  

     
   
7. STATISKE BEREGNINGER.
   
7.1 Beregningsforudsætninger
7.1.1 Beregningernes indhold
7.1.2 Basislaster
7.1.3 Lastspecifikationer
   
7.2 Hovedstabilitet
7.2.1 Generelt
7.2.2 Vandret lastfordeling
   
7.3 Bygningsdelsstatik
7.3.1 Dækskiver
7.3.2 Vægskiver
7.3.3 Dækelementer
7.3.4 Bjælker
7.3.5 Søjler
7.3.6 Vægsøjler
   
7.4 Detailstatik
7.4.1 Detailberegning ved gitteranalogien
7.4.2 Udstøbningssamlinger
   
8. ANDRE BEREGNINGER
   
8.1 Brand
8.1.1 Klassifikation
8.1.2 Beregning iht. DIF's konstruktionsnormer
   
8.2 Varmeisolering
8.2.1 Krav til isolering
8.2.2 Beregning af transmissionskoefficienter
8.2.3 Overfladetemperatur og kondens
8.2.4 Varmetabsramme
8.2.5 Eksempler
   
8.3 Lydisolering
8.3.1 Generelt
8.3.2 Krav til lydisolering
8.3.3 Vægges luftlydisolering
8.3.4 Etageadskillelsers luftlydisolering
8.3.5 Samlingers luftlydisolering
8.3.6 Isolering mod trinlyd
8.3.7 Efterklangstid
   
8.4 Tvangsdeformationer
   
8.5 Tolerancer
     

 

         
           
           
   


 


   BETONELEMENT-FORENINGEN