EPD 550mm sandwichelement/facadeelement

Hvad dækker EPD'en

Dette 550 mm sandwichelement/facadeelement, produceret af Fårup Betonindustri A/S, er blevet omhyggeligt vurderet med hensyn til dets miljøpåvirkning og bæredygtighed. Denne miljødeklaration er i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804+A2-standarderne og giver indsigt i produktets påvirkning på miljøet.

Generel information

Dette sandwichelement/facadeelement består af 180 mm bagmur, 300 mm isolering og 70 mm facadeplade. Det har en betondensitet på 2312 kg/m³ og en styrke på 35 MPa. Produktet overholder gældende regler om minimumsarmering ifølge Eurocode DS/EN 1992.

Miljøpåvirkninger

Miljøpåvirkninger er blevet nøje vurderet og omfatter parametre som global opvarmning (GWP), surhedsgrad (AP), eutrofiering (EP), ozondannelse (POCP), og brug af ressourcer og vand.

Genanvendelse og affaldshåndtering

Produktet har potentiale for genanvendelse, og dets affaldshåndtering omfatter farligt affald (HWD) og ikke-farligt affald (NHWD). Der er også radioaktivt affald (RWD) vurderet.

Ressourceforbrug

Forbruget af primære og sekundære materialer samt vand er blevet beregnet. Dette inkluderer brugen af fornyelige og ikke-fornyelige energikilder og råmaterialer.

Biogenisk kulstofindhold

Dette element indeholder en mængde biogenisk kulstof, der er vigtig for forståelsen af dets klimapåvirkning.

Denne miljødeklaration giver dig et klart overblik over produktets miljømæssige konsekvenser og er nyttig, når du overvejer bæredygtigheden af dine byggeprojekter.