EPD

En Environmental Product Declaration, på dansk kaldet miljøvaredeklaration, kan dokumentere et produkts påvirkning af miljøet. Med en EPD kan produktet verificeres, således der er dokumentation på, hvilket CO2 aftryk et produkt vil have igennem hele dets cyklus.

Den danske betonbranche har udgivet generelle EPD’er for alle produkttyper inden for betonindustrien, som vi hos Fårup Betonindustri arbejder efter.

En EPD kan bruges til at dokumentere alle led i et produkts livscyklus. Dette vil være helt fra råvareproduktionen, transport og behandling af råvaren til nedrivning af fx bygningen, som den oprindelige råvare har været en del af, transport og nedbrydelse af produktet til sidst.

EPD 550mm sandwichelement / facadeelement

Dette sandwichelement/facadeelement består af 180 mm bagmur, 300 mm isolering og 70 mm facadeplade.

EPD Trappe med mellemrepos

Produktet dækker en gennemsnitlig værdi af 2 stk. trapper og 1 stk. mellemrepos. 

EPD Betonvæg 200mm

Produktet er et 1 ton vægelement i beton. Denne EPD er baseret på PCR (Product Category Rules) og refererer til standarden EN 15804:2012+A2:2019.

Hvad kan en EPD bruges til?

En miljøvaredeklaration kan ikke sige noget om selve bæredygtigheden af det enkelte produkt. Deklarationen kan sige noget om, hvordan et produkts miljøcyklus ser ud.

Eftersom alle EPD’er skal verificeres af en tredjepart, er det dermed en pålidelig måde, hvorpå en vurdering kan udarbejdes.

Når en EPD på et produkt er færdig, kan vi nemlig som virksomhed kigge ind i det og kigge på, om der er nogle steder i cyklussen, der kan arbejdes bedre, smartere eller mere miljøvenligt. På den måde kan vi have fingeren på pulsen med vores produkter og sikre os, deres individuelle miljøcyklusser kører så optimalt som muligt.

EPD og Fårup Betonindustri

Hos Fårup Betonindustri arbejder vi med bæredygtigt beton. Bæredygtighed og byggeri hænger mere og mere sammen efterhånden, og derfor er det også vigtigt at kunne være sikker på, at de materialer, der bliver brugt til byggerierne, kan leve op til de krav, der bliver sat til de individuelle byggerier.

Med en miljøvaredeklaration på de forskellige produkter, der indgår i en byggeri, kan det sikres, at den miljøpåvirkning, produkterne har, ikke er for stor. Dette kan være meget vigtig information for en bygherre at have, således det også kan være muligt at kigge ind i forskellige slags muligheder.

Hos Fårup Betonindustri arbejder vi hele tiden på at forbedre EPD’erne, og vi vil dermed også løbende kunne erstatte dem med nye og forbedrede EPD’er.