Bæredygtighed

Fremsynet og handlingsorienteret i bæredygtighedens tegn

”Vi vil reducere vores elementers CO2 udledning men min. 70% inden 2030 i forhold til 2019 og stræbe efter at være CO2 neutrale i 2050”.

Primo 2023 igangsatte Fårup Beton en lang række tiltag i retning mod en mere bæredygtig og miljøbevidst produktion af betonelementer. Dette skete, dels for at skabe nye innovative produkter og give vores kunder bedre mulighed for at imødekomme de nye klimakrav i bygningsreglementet, dels også for at tage ansvar i den stadig accelererende klimakrise, vi alle oplever i disse år.

Vi samarbejder med vores kunder om at finde de rette bæredygtige løsninger. Vi kan som producent gøre noget, men i samarbejde med vores kunder kan vi gøre meget mere. Det er vigtigt, at vi allerede i den indledende projektfase indarbejder de rigtige løsninger. Vi går ydmygt til opgaverne og deler gerne ud af vores erfaringer med at ”skrue” projekterne rigtigt sammen. Bæredygtighed handler i høj grad om at være nøjsom med ressourcerne og tænke kreativt og innovativt.

Den bæredygtige dagsorden bliver hos Fårup Beton prioriteret meget højt. Det er således virksomhedens politik, at alle kan bidrage med noget, alle bliver inddraget og at alle får den nødvendige information for at dette kan lykkes. Der gennemføres månedligt informationsmøde for hele virksomheden, hvor den bæredygtige dagsorden har sin egen plads. Her deles nyheder, tiltag og eventuelle nye opgaver omkring emnet.

Kontakt adm. direktør Niels Søndergaard-Pedersen for at få mere at vide…

Høje ambitioner og konkrete tiltag

Hos Fårup Betonindustri sætter vi os ambitiøse mål for bæredygtighed. Det er bydende nødvendigt for at imødekomme den klimakrise, vi alle oplever. Det er ligeledes nødvendigt for fortsat at kunne levere velkendte kvalitetsprodukter til morgendagens byggeri. Vi har allerede gjort meget, men ved at vi både skal og kan gøre mere.

Vi stiller os på ryggen af de resultater vi allerede nu har opnået, og forpligter os til en 70% CO2-reduktion af vores produkter i 2030! Vi fortsætter arbejdet, hvor de vigtigste tiltag vil være:

• Nye produkter med alternative bindere

• Yderlig receptoptimering

• Yderlig energioptimering

• Reduktion af styrken hvor det er muligt

• Reduktion af dimensioner hvor det er muligt

Kontakt bæredygtighedsansvarlig, Thomas Rosseau for at få mere at vide…

Handling bag ordene

Ikke kun tomme ord og løfter. Hos Fårup Beton ligger der handling bag. Vi er allerede godt på vej, og der er lagt en plan for fremtidige tiltag. Kort fortalt optimerer vi…

Betonrecepten

Vi optimerer betonrecepterne så de indeholder mindst mulig cement. Den cement vi benytter er en CO2 reduceret type. Cement erstattes med naturlig kalk.

Armeringen

Vi anvender CO2 reduceret armering.
Optimering af stålindkøb i retning af mere miljøvenlig
produceret stål.

Energiforbruget

Vi minimerer vores energiforbrug og omlægger til grøn energi. Konvertering fra gas til varmepumper.

Affaldet

Vi reducerer spild og optimerer på genanvendelse. Omfattende omlægning af affaldshåndtering med fokus på genbrug.

Samarbejdet

Vi samarbejder med vores kunder om at benytte beton og armering med mindst mulig CO2 aftryk. Sammen med vores kunder finder vi løsninger som opfylder LCA krav – beton i samspil med andre bygge materialer.

Målsætninger nås i samarbejde med leverandører

Fårup Betonindustri er helt afhængig af vores råvareleverandører for at nå målene for reduktion af CO2 udledning. Derfor glæder vi os over de mange tiltag, som iværksættes hos vores vigtigste leverandører: cement og stål. Det overbeviser os om, at betonbranchen ved innovativt samarbejde vil overkomme de udfordringer byggeriet står overfor i de kommende år.

Som det fremgår af søjlerne har vi allerede i 2023 reduceret vores CO2 udledning i vores betonelementer med 23,9% fra udgangspunktet i 2019. Vi er altså godt på vej, så vi kan hjælpe vores kunder med at leve op til kravene for nedbringelse af CO2 udledningen.

Kontakt bæredygtighedsansvarlig, Thomas Rosseau for at få mere at vide…

CO2 reduktion diagram

Fremtidens krav til LCA i bygningsreglementet

Primo 2023 blev det første LCA-krav til bygninger over 1000 m2 introduceret i bygningsreglementet. Kravet lyder på 12 kg CO2/m2/ år over en betragtningsperiode på samlet 50 år.

Dette krav står nu til at blive skærpet markant fra 2025. Forventningen er, at kravet lander omkring 7 kg CO2/m2/år, hvilket vil tvinge byggebranchen til at lave radikale ændringer i den vante tilgang til såvel projektering som udførsel. Skærpelsen er blot andet led i en progressiv proces der gennem lovgivning skal sikre at hele byggebranchen arbejder innovativt for at nedbringe byggeriets CO2-udledning. Der er således allerede meldt ud, at fremtiden vil bringe flere stramninger på området.

Hos Fårup Betonindustri hilser vi det nye tiltag velkommen, og vi er klar til at levere efter de kommende krav. Kontakt bæredygtighedsansvarlig, Thomas Rosseau for at få mere at vide…

Tæt samarbejde om klimavenlige valg

Fårup Betonindustri støtter vores kunder i at træffe klimavenlige valg. Samtidig sikrer vi, at vores betonelementer opfylder kravene til det enkelte byggeprojekt.

Vores optimerede løsninger er udarbejdet for at forbedre din Life Cycle Assessment (LCA) beregning. Det er med til at sikre, at du kan komme i mål med de nye standarder for bæredygtighed. Hent dette eksempel, der skitserer 3 scenarier for optimeringsmuligheder i forhold til reduktion af CO2 og betonelementernes styrke.

Vigtigst af alt er, hvordan vi kan hjælpe dit projekt med at lykkes, og komme ned i CO2. Vejene hertil er mange, og vi står altid til rådighed med vejledning for dig og dit kommende projekt. Vores sortiment omfatter flere alternativer til den ofte anvendte styrke 35 Mpa, og med styrkereduktioner kommer CO2-gevinster.

Der kan desuden være CO2 at spare ved at reducere i dimensionerne. Samtidigt er du hos Fårup Betonindustri altid sikker på at blive mødt med de senest optimerede betonrecepter for det lavest mulige CO2-tal.

Kontakt salgschef Peter Klokker Pedersen for at få mere at vide…

EPD materialer – genvej