Teknik

Teknik - Guide til godt samarbejde

Vi arbejder konstant på at skabe tætte relationer og partnerskaber med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Med ambitionen om at gøre det så nemt som muligt, har vi udarbejdet en guide med vejledninger og værktøjer, der kan hjælpe på vej.

Statik

Som medlem af Betonelement-Foreningen har vi mulighed for at tilbyde en række beregningsmoduler til fri afbenyttelse.

​Link til Betonelement-Foreningen

U-Beregninger

For at lette beregningen af U-værdier for sandwichelementer i beton er der udarbejdet et beregnings program, som kan hentes her. Programmet følger de regler, som blev udgivet som Tillæg 3 til DS 418, ”Beregning af bygningers varmetab” og trådte i kraft 24. september 1998 med en overgangsperiode på 1 år. Ved et elements U-værdi forstås varmetabet pr. m² gennem elementet ved 1 grads temperaturforskel mellem ude- og indeluften.

Download programmet her

Hvor går grænsen

Byggeri er i stigende grad blevet komplekst, derfor er det vigtigt, at alle aktører i byggeprocessen er enige om, hvilke tolerancer der arbejdes efter. Til det brug har Dansk Byggeri udgivet et hæfte ”Hvor går grænsen? Beton – in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder”.

Du kan hente de forskellige publikationerne her.

Montagevejledning

Elementmontage er ikke mere kompliceret end mange andre opgaver inden for byggeriet, men konsekvenserne er ofte større når det går galt.
Elementmontage kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, såfremt de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i såvel projekterings-, planlægnings- og udførelsesfasen.
Derfor er der udarbejdet en branchevejledning, som beskriver regler og god praksis i projekterings- og planlægningsfasen, samt konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vejledningen erstatter ikke leverandørbrugsanvisninger, instruktion af medarbejdere ol., men bør anvendes som grundlag herfor.

Download

El-indstøbninger

En ekstra bonus ved at vælge elementbyggeri er muligheden for at få indstøbt installationsmateriel i væggen. For at lette samarbejdet mellem elementleverandøren og el-installatøren henviser vi til branchevejledningen ”El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton”. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker om indstøbning af specielle komponenter.

Vejledning i nummerering og målsætning kan downloades fra dette link.

Samlingsdetaljer

Eksempler på samlingsdetaljer kan du finde her. Vi gør opmærksom på, at samlinger skal dimensioners iht. gældende norm og projektkrav.

Samlinger er vist som generelle principper, og Fårup Betonindustri A/S påtager sig intet ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

Betonoverflader (BIPS A24)

Betonkonstruktioners overflader har ikke blot betydning i forhold til de udfaldskrav, der skal specificeres og efterleves men også i forhold til den proces, der er knyttet til overfladerne fra fremstilling til afsluttet efterbehandling.
Anvisning (BIPS A24) skal sikre klar og entydig kommunikation mellem de projekterende og de udførende.

Drift og vedligholdelse

VEJLEDNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE KAN DOWNLOADES NEDENFOR:

Letbetonelementer

Betonelementer

Sandwichelementer

Højt isolerede betonelementer (HIBE)

Trapper og altaner

Forsikring

​ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING
Fårup Betonindustri A/S har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring.

​Du kan se det nyeste forsikringscertifikat her.

Certifikat13369-2013

EC Certifikat
Fabriksproduktionskontrol
Søjler. bjælker og rammer

EC Certifikat
Fabriksproduktionskontrol
​Vægelementer

EC Certifikat
Fabriksproduktionskontrol
​Trapper

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for beton- og letbetonelementer kan downloades her.

AB18

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Download AB18

Tilføj din overskrift her

Tilføj din overskrift her

Standardforbehold

Dansk byggeris standardforbehold.

Downloades her

Montageforudsætninger

Fårup Betonindustris montageforudsætninger

Downloades her

Prisliste – Leveringsydelser

Fårup Betonindustris prisliste – leveringsydelser Downloades her

Fårup Betonindustris prisliste – Vinterarbejde prisliste Downloades her

Logo og bomærker

Herunder kan vores logo hentes til brug ved byggeplads skilte mm.