DGNB Certificering

DGNB er en certificeringsordning, der fokuserer på bæredygtighed i bygninger og vurderer miljø, økonomi og sociale aspekter på lige fod. Gennem vores certificering får du en grundig evaluering af alle relevante kriterier, der bidrager til en bæredygtig bygningsstandard.

DGNB er en banebrydende certificering, der fokuserer på bæredygtighed for bygninger og byområder. Den helhedsorienterede tilgang tager udgangspunkt i FN’s definition af bæredygtighed med de tre væsentlige søjler: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Systemet er kontinuerligt opdateret med den nyeste viden og praksis inden for branchen, så vi altid kan levere en optimal og relevant evaluering. Vi placerer ikke specifikke krav til løsninger eller materialer, da hver bygning og byområde har sine unikke funktioner og krav. I stedet fokuserer vi på at evaluere bygningernes performance og sikre, at de lever op til de højeste standarder.

Vi oplever ofte, at projekter har varierende fokusområder, hvor de opnår højere scores på forskellige kvaliteter. DGNB giver dig mulighed for at fremhæve de kvaliteter, der er mest relevante for dit projekt, og sikrer, at du opnår en optimal bæredygtighedscertificering

Fårup Betonindustri matcher kravene til DGNB

Fårup Betonindustri leverer løsninger, der lever op til kravene i forbindelse med DGNB certificerede byggerier. Det gælder både for de råmaterialer, der indgår i betonelementerne, og for materialerne, der anvendes ved montage. Fårup Betonindustri stiller den nødvendige dokumentation til rådighed, ligesom vi kan dokumentere præcise mængdeopgørelser for leverancerne.

DGNB er et tysk udviklet certificeringssystem for bæredygtigt byggeri. Det vurderer bygninger ud fra bæredygtighed, herunder miljømæssige, økonomiske, sociokulturelle, tekniske, procesmæssige og stedsspecifikke kriterier.

Ordningen stiller krav til dokumentation af alle anvendte materialer i byggeriet, datablade samt materialernes klimaaftryk, herunder EPD´er. Der stilles desuden krav til kontrol af affaldshåndtering, anvendte mængder i byggeriet samt krav til montagetræ.

Fårup Betonindustri har udviklet EPD´er på alle produkter, og disse kan leveres som både produkt eller projektspecifikke. Se mere om EPD’er her… 


Kontakt bæredygtighedsansvarlig, Thomas Rosseau for at få mere at vide…

Miljø

Genanvendelse
Vandforbrug
Energiforbrug i bygningen
Materialernes påvirkning af nærmiljøet
Livscyklingsvurdering af byggematerialer.

Sociale forhold

Visuel komfort
Akustik
Luftkvalitet
Brugerindflydelse
Bygningsstruktur og udearealer
Adgangsforhold
Arkitektur og kunst.

Økonomi

Bygningens værdi
Fleksibilitet for 3. parts brugere
Omkostninger til vedligehold
Byggeomkostninger og drift.