DGNB Certificering Fårup Betonindustri

DGNB er en certificeringsordning, der fokuserer på bæredygtighed i bygninger og vurderer miljø, økonomi og sociale aspekter på lige fod. Gennem vores certificering får du en grundig evaluering af alle relevante kriterier, der bidrager til en bæredygtig bygningsstandard.

DGNB er en banebrydende certificering, der fokuserer på bæredygtighed for bygninger og byområder. Den helhedsorienterede tilgang tager udgangspunkt i FN’s definition af bæredygtighed med de tre væsentlige søjler: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Systemet er kontinuerligt opdateret med den nyeste viden og praksis inden for branchen, så vi altid kan levere en optimal og relevant evaluering. Vi placerer ikke specifikke krav til løsninger eller materialer, da hver bygning og byområde har sine unikke funktioner og krav. I stedet fokuserer vi på at evaluere bygningernes performance og sikre, at de lever op til de højeste standarder.

Vi oplever ofte, at projekter har varierende fokusområder, hvor de opnår højere scores på forskellige kvaliteter. DGNB giver dig mulighed for at fremhæve de kvaliteter, der er mest relevante for dit projekt, og sikrer, at du opnår en optimal bæredygtighedscertificering

Hvad gør DGNB ved dit byggeri - gennem Fårup Betonindustri

Når du vælger at få certificeret dit byggeri efter DGNB certificeringen, betyder det altså, at Fårup Betonindustri og betonen herfra er medvirkende til, at det er muligt. Vi sætter en ære i at være bæredygtige og skabe byggerier i beton, der netop passer ind i flere af FN’s verdensmål.

DGNB blev etableret i Tyskland i 2008 og tager hensyn til de kommende europæiske standarder for bæredygtige bygninger. Systemet har en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed og vejer miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter ligeværdigt. Derudover evalueres både den procesmæssige og tekniske kvalitet.

49 kriterier bliver vurderet og får point, som tilsammen resulterer i en score fra bronze til platin. Nøgleparametre omfatter livscyklusvurdering af byggematerialer, energiforbrug i bygningen, vandforbrug, adgangsforhold, brugerindflydelse og arkitektur. Der er et minimumskrav for luftkvalitet, som altid skal overholdes.

Der er fire store internationale certificeringssystemer for bæredygtige bygninger, herunder det amerikanske LEED og det tyske DGNB, som er anvendt på en del danske bygninger.

Miljø

Genanvendelse
Vandforbrug
Energiforbrug i bygningen
Materialernes påvirkning af nærmiljøet
Livscyklingsvurdering af byggematerialer.

Sociale forhold

Visuel komfort
Akustik
Luftkvalitet
Brugerindflydelse
Bygningsstruktur og udearealer
Adgangsforhold
Arkitektur og kunst.

Økonomi

Bygningens værdi
Fleksibilitet for 3. parts brugere
Omkostninger til vedligehold
Byggeomkostninger og drift.

Hvad med luftkvaliteten?

Luftkvalitet er en vigtig faktor, når det kommer til at bygge bæredygtigt. Der er bestemte regler, der skal overholdes for at sikre en god luftkvalitet i bygningen. Afgasningen fra byggematerialerne må ikke være over en bestemt grænse inden fire uger, efter byggeriet er færdigt. Grænsen er 100 µg formaldehyd per kvadratmeter og 3.000 µg TVOC per kvadratmeter. Dette sikrer en sund luftkvalitet for dem, der bruger bygningen.

Vil du vide mere om DGNB certificeret byggeri med beton – så kontakt os allerede i dag.