Svanemærket byggeri

Byggebranchen handler og agerer mere og mere efter at skabe klimavenlige løsninger. Alle parter skal deltage for at missionen om at reducerer CO2 udledningen lykkedes – både på kort og lang sigt.

I den forbindelse dukker der flere og flere certificeringsordninger frem herunder Svanemærke-ordningen. Derfor er det helt naturligt, at Fårup Betonindustri også på dette område er i stand til at levere produkter, der kan indgå i et Svanemærket byggeri.

Fårup Betonindustri understøtter Svanemærkede byggerier

Svanemærket er et fælles nordisk miljømærke fra 1989 og drives i Danmark af ”Miljømærkning Danmark”. Certificeringen har en holistisk tilgang og ser på hele byggeriets livscyklus. Det betyder, at der både er krav til materialer, til selve byggeprocessen, til brugsfasen – og til håndtering af affald og recirkulering af byggematerialer.

Svanemærket har stort fokus på både materialerne og de komponenter der anvendes heri. Fårup Betonindustri anvender udelukkende kemi fra leverandører, der er registreret ved Svanemærket, og lever således op til certificeringens strenge krav på området. Ligeledes anvendes der kun formolier i produktionen, som på den måde også efterlever kravene.

Svanemærket stiller også krav til affaldshåndteringen. Omfattende omstrukturering af  Fårup Betonindustris affaldshåndtering har gjort, at vi nu sorterer med særdeles stort fokus på genbrug og recirkulering af ressourcerne.

Fårup Betonindustri har udviklet EPD’er på en lang række produkter, og disse kan leveres som både produkt- og projektspecifikke. Se oversigten med produkter, der er EPD-deklareret her…

Kontakt bæredygtighedsansvarlig, Thomas Rosseau for at få mere at vide…