Bæredygtighed

Ambitionerne er på plads

Har du spørgsmål omkring vores bærdygtig beton?

Vores CO2 Roadmap

2019

2023

2030

Målsætning Stålindustri

Bæredygtigudvikling hos 
Fårup Betonindustri

Primo 2023 igangsatte FBI en lang række tiltag i retningen mod en mere bæredygtig og miljøbevidst produktion af betonelementer. Dette skete dels for at skabe nye innovative produkter der kunne give deres kunder bedre mulighed for at imødekomme de nye klimakrav i bygningsreglementet, men også for at tage ansvar i den stadig accelererende klimakrise vi alle oplever i disse år.

Den bæredygtige dagsorden bliver hos Fårup Betonindustri prioriteret meget højt af ledelsen. Det er således virksomhedens politik, at alle kan bidrage med noget, alle bliver inddraget, og at alle får den nødvendige information for at dette kan lykkedes. Administrerende Direktør, Niels Søndergaard-Pedersen holder fast et månedligt informationsmøde for hele virksomheden, hvor den bæredygtige dagsorden har sin egen plads. Her deles nyheder, tiltag og eventuelle nye opgaver omkring emnet. Derved er opgaven blevet et generelt mindset og noget vi løser i samlet flok hos Fårup Betonindustri.

Vores EPD´er

Vi mindsker vores CO2 aftryk igennem beton og cement

Alle i vores branche er klar over, at der kontinuerligt skal gøres noget på bæredygtighedsfronten. I takt med lovgivningens udvikling, udvikler vi os ligeså og bliver mere og mere bæredygtige. At arbejde i betonindustrien kan være klimatungt, og vi gør alt, vi kan, for at mindske vores aftryk.

Vi arbejder hele tiden på, at vores cement og beton er bæredygtigt. Dette betyder også, at de byggerier, der bliver bygget med materialer fra os, kan blive DGNB-certificeret. 

Vi tænker hele tiden nyt, når det kommer til bæredygtighed.

Det er ikke kun sammensætningen af blandingerne af beton og cement, der kan justeres på, når vi skal overveje vores klimaaftryk. Der bliver også tænkt i helt nye baner helt fra produktionen til rådgivere og tegnestuen til ledelsen.