EPD Betonvæg 200mm

Hvad dækker EPD'en

Produktet er et 1 ton vægelement i beton. Denne EPD er baseret på PCR (Product Category Rules) og refererer til standarden EN 15804:2012+A2:2019. Den dækker forskellige aspekter af Betonvæg 200mm’s livscyklus, herunder materialeudvinding, produktion, transport og affaldsbehandling. EPD’en tilbyder også information om produktets tekniske specifikationer og anvendelsesområder.

Ansvar og verifikation

Som ejer af EPD-en er vi ansvarlig for de oplysninger og dokumentation, der er indeholdt i den. EPD Norge, som er programoperatøren, er ikke ansvarlig for producentoplysninger, livscyklusvurderingsdata og dokumentation. Der er dog uafhængig verifikation af data og miljøinformation i overensstemmelse med ISO 14025:2010.

Deklareret enhed og funktionel enhed

Deklareret enhed for Betonvæg 200mm er 1 ton. Produktet er også deklareret med flere muligheder, hvilket gør det mere alsidigt for forskellige anvendelser. Funktionel enhed defineres som betonelement til byggeri, hvilket giver et overordnet billede af produktets formål og anvendelsesområder.

Datakvalitet og beggrundsdata

De data, der præsenteres i EPD’en, er baseret på nøjagtige oplysninger fra Fårup Betonindustri og andre relevante kilder. Baggrundsdata stammer fra forskellige LCA-databaser og EPD’er i overensstemmelse med EN 15804. Datakvaliteten er omhyggeligt vurderet for at sikre nøjagtighed og pålidelighed.

Miljøpåvirkninger

EPD’en indeholder oplysninger om forskellige miljøpåvirkninger, herunder klimapåvirkning (GWP), luftforurening (AP og POCP), vandforurening (EP-FreshWater og EP-Marine), og meget mere. Disse oplysninger giver et overblik over, hvordan betonvæggen på 200mm påvirker miljøet i sin samlede livscyklus.

Genbrugspotentiale

EPD’en indeholder også information om genbrugspotentialet for produktet, såsom substitution af primære materialer med genanvendte eller genbrugte materialer.

EPD’en for ‘Betonvæg 200mm’ er et værktøj, der giver bygherrer, arkitekter og ingeniører værdifuld indsigt i produktets miljømæssige fodspor. Den hjælper med at træffe informerede beslutninger og fremmer bæredygtighed inden for byggeri og anlæg. Ved at bruge denne EPD kan vi arbejde sammen mod en mere miljøvenlig og ansvarlig fremtid for byggeri og konstruktion.