Vi arbejder med FN’s Verdensmål hos Fårup Betonindustri

NS (Food and Agriculture Organization of the United Nations) har udviklet 17 verdensmål, der er designet til at bekæmpe fattigdom, bevare miljøet og sikre en bæredygtig fremtid for alle. Målene dækker en række kritiske områder, såsom fattigdomsbekæmpelse, sundhed og velvære, bæredygtig energi, anstændige arbejdsforhold, kønslighed, bæredygtig landbrug, bevarelse af havet og oceanerne og mange flere.

Formålet med verdensmålene er at sikre en samarbejdende global indsats for at nå disse mål og skabe en bedre og mere retfærdig verden for alle. De 17 verdensmål er forankret i en vision om at opnå en bæredygtig fremtid for mennesker, planeten og økonomien.

For at sikre, at verdensmålene bliver opfyldt, er det afgørende, at regeringer, virksomheder, civilsamfundsorganisationer og enkeltpersoner samarbejder for at skabe den forandring, der er nødvendig. Ved at fokusere på de 17 verdensmål og arbejde sammen på en global skala kan vi opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle.

Hos Fårup Betonindustri er der fokus på verdensmål 9, 11 og 12

Verdensmål 9 omhandler "Bæredygtig industri, innovation og infrastruktur".

Det fokuserer på at fremme industriel bæredygtighed og opbygge en bæredygtig infrastruktur, der kan understøtte den økonomiske udvikling.
Målet er at sikre, at industrier og infrastruktur er bæredygtige og fremmer en inkluderende økonomi, der tager hensyn til miljøet og samfundets velbefindende.

Verdensmål 11 omhandler "Bæredygtige byer og lokalsamfund".

Det fokuserer på at fremme bæredygtig byudvikling og sikre, at byer og lokalsamfund er trygge, inkluderende, resiliente og bæredygtige.
Målet er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der bor i byer og lokalsamfund, samtidig med at der tages hensyn til miljøet.

Verdensmål 12 omhandler "Ansvarlig forbrug og produktion".

Det fokuserer på at fremme ansvarligt forbrug og produktion, der tager hensyn til miljøet og samfundets velbefindende.
Målet er at opfordre virksomheder og forbrugere til at tænke bæredygtighed ind i deres beslutninger om produktion og forbrug af varer og tjenester.

Derfor er det vigtigt

Verdensmål 9, 11 og 12 omhandler bæredygtig industri, bæredygtige byer og ansvarlig forbrug og produktion. Disse mål fokuserer på at fremme en bæredygtig økonomisk udvikling, der tager hensyn til miljøet og samfundets velbefindende.

Det er vigtigt at arbejde med disse mål, fordi de er en del af den globale indsats for at nå en bæredygtig fremtid. De hjælper med at sikre, at virksomheder og samfund tænker bæredygtighed ind i deres beslutninger og handlinger og bidrager til at opfylde samfundets krav om en grønnere og mere ansvarlig fremtid.

Derfor er det afgørende for virksomheder at integrere verdensmålene i fremtidige forretningsstrategier og tage aktivt ansvar for at nå dem – hvilket vi også arbejder med her ved Fårup Betonindustri.

Du kan læse mere om alle verdensmålene her: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene