Mariendalsvej Frederiksberg

Fårup Betonindustri A/S lever betonelementer samt montere til Marindalsvej på Frederiksberg. Bolig- og erhvervsformål af høj arkitektonisk kvalitet med attraktive opholdsarealer og stiforbindelser.
Bebyggelsens udformning tager udgangspunkt i Frederiksbergs karréstruktur, og består af to bygninger, en ”vinkel” og et ”T”, som skaber en forbindelse mellem eksisterende karrébebyggelser.
​Der etableres 175 studieboliger og 50 seniorboliger. Studieboligerne etableres som fælles enheder med 4-5 værelser omkring et fælles køkken og opholdsareal. Seniorboligerne er målrettet seniorer, som har lyst til at bo i en moderne lejlighed og samtidig være en del af et fællesskab. Boligerne er ikke egentlige ældreboliger, men er forsynet med elevator samt altan eller terrasse/tagterrasse.

​Bygherre: c/o Conceptor Development A/S
Entreprenør: Adserballe & Knudsen A/S
Arkitekt: C.F. Møller Danmark A/S
Ingeniør: MOE