EPD Trappe med mellemrepos

Hvad dækker EPD'en

Denne miljøvaredeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804+A2-standarderne. Den giver indsigt i miljøpåvirkningen af vores produkt ‘Trappe med mellemrepos’ og er baseret på grundige miljøstudier. Deklarationen er ejet af Fårup Betonindustri A/S og er udarbejdet som en del af vores forpligtelse til at levere miljøinformation til vores kunder og interessenter.

Produktspecifikationer

Produktet dækker en gennemsnitlig værdi af 2 stk. trapper og 1 stk. mellemrepos. Produktet indeholder materialer som stål (0,08%), fyldstof (3,25%), armering (2,84%), og andre komponenter.

Miljøinformation

Produktet er fremstillet i overensstemmelse med DS/EN 14843-standarden for præfabrikerede betonelementer, og
levetiden for produktet er vurderet til 100 år i henhold til DS/EN 16757:2017-standarderne.
Markedsområdet for produktet er primært i Danmark med en gennemsnitlig transportafstand på 52 km.

Vores EPD for trappe med mellemrepos inkluderer vurdering af klimapåvirkning, ressourceforbrug, affaldsproduktion, og andre miljøindikatorer.

Resultater i EPD’en

Denne miljøvaredeklaration giver information om miljøpåvirkningen af vores produkt ‘Trappe med mellemrepos’. Det er vores mål at levere transparente miljødata, så vores kunder og samarbejdspartnere kan træffe informerede beslutninger om brugen af vores produkter med hensyn til bæredygtighed og miljøvenlighed.