Enes

Hos Fårup Betonindustri bliver kollegaer familie. Der er gode forhold på tværs af afdelingerne i huset, og alle er gode til at hjælpe hinanden. Der er mange muligheder for at udvikle sig på arbejdspladsen, folk sparrer med hinanden og lærer gerne fra sig.

”Når jeg møder ind om morgenen, er det både det kollegiale og arbejdet generelt, jeg glæder mig til at møde ind til. ”

Det store ansvar og den stejle læringskurve skræmte ikke Enes, da han startede ved Fårup Betonindustri. Samarbejdet med de kompetente kollegaer gjorde, at det skabte gode rammer til at vokse og blive en integreret del af virksomheden.

Hos Fårup Betonindustri løfter vi i flok.